Amsterdam, oktober 2017

Welkom bij de Webklas Informatica, editie herst 2017. Deze webklas heeft als thema Wat is een programma? en behandelt een klein deel van de lesstof voor studenten Informatica aan de Universiteit van Amsterdam (zowel op Bachelors- als op Mastersniveau). Deze webklas introduceert een wetenschapsgebied waarin je op de UvA ook goed kunt afstuderen.

In deze cursus lever je wekelijks antwoorden in per email aan de hulpdocent Bas van den Heuvel (die van de hoofdstukken genummerd met een extra * hoef je niet in te leveren, mag wel). Als het ingeleverde werk voldoende is, krijg je aan het eind van de cursus een certificaat. De verwachte studielast voor de deelnemer is ongeveer 12 uur verdeeld over vier weken. Vanaf week 3 gebruik je tool-ondersteuning (i.e., computerondersteunde hulpmiddelen) via het internet. Onze tools werken goed via de meeste browsers, maar niet onder Internet Explorer. Een geschikte, kwalitatief hoogwaardige en makkelijk te installeren browser is Firefox.

De UvA-docenten van deze webklas zijn Inge Bethke, Bob Diertens en Alban Ponse. Onder de voorgaande links vind je adresgegevens en verdere informatie over werk en persoon.

Schroom niet om indien je dat nodig of wenselijk vindt, contact met je docenten te zoeken. Ten behoeve van je eigen schooldocent(en) is hiernaast een link Aan de VWO-docent opgenomen. Wat ons betreft zijn er volop mogelijkheden de inspanningen die je aan deze cursus wijdt uit te breiden tot een profielwerkstuk.

Om voor het certificaat in aanmerking te komen, moet je de deadlines voor het verplicht inleveren van de opgaven nakomen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen we (wat) vertraging accepteren. De eerste weken doe je theorie (26 opgaven), en daarna ga je met onze tools werken (10 opgaven).

Tenslotte, natuurlijk veel plezier en succes met deze webklas.

Inge Bethke, Bob Diertens en Alban Ponse